uppdrag | 05 apr 2018

Setterwalls rådgivare till Green Landscaping och huvudägaren vid listning på Nasdaq First North

Responsive image

Setterwalls biträdde Green Landscaping Holding AB (publ) och huvudägaren (FSN Capital Holding Jersey III Limited, i dess egenskap av general partner för FSN Capital GP III L.P. i dess egenskap av general partner för FSN Capital III Limited Partnership) i samband med listning av Green Landscaping på Nasdaq First North.

Green Landscaping är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Affärsidén är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Green Landscaping bildades år 2009 genom sammanslagning av fyra aktörer inom skötsel av utemiljöer och har sedan dess vuxit såväl organiskt som genom förvärv. Sedan 2017 fokuserar Green Landscaping på lönsam tillväxt som dels bygger på organisk tillväxt men även tillväxt genom förvärv. Under 2017 genomfördes fyra förvärv ─ Björnentreprenad, Tranemo Trädgårdstjänst, JE Mark och Svensk Jordelit. För räkenskapsåret 2017 uppgick Green Landscapings nettoomsättning till 791 MSEK och nettoomsättning proforma till 997 MSEK. Vidare uppgick bolagets summa rörelseintäkter proforma till 1 016 MSEK och bolagets justerade EBITDA proforma uppgick till 96 MSEK, varav 45 MSEK är hänförligt till de fyra förvärv som bolaget genomförde under 2017. Under 2017 uppgick Green Landscapings justerade EBITDA-marginal proforma till 9,4 procent.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.