uppdrag / 29 nov 2019

Setterwalls har biträtt K-Fastigheter vid börsnotering på Nasdaq Stockholm

Responsive image

K-Fastigheter har offentliggjort erbjudande om teckning av aktier för notering på Nasdaq Stockholm.

K-Fastigheter har offentliggjort erbjudande till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt om teckning av B-aktier i bolaget samt notering på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet omfattar högst 906 mkr (inklusive övertilldelningsoption) och utgörs enbart av nyemitterade B-aktier. Beräknad första dag för handel i bolagets aktier är den 29 november 2019.

K-Fastigheter är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på effektiv nybyggnation och långsiktig förvaltning av huvudsakligen egenutvecklade bostäder. K-Fastigheters fastighetsbestånd uppgår till 63 fastigheter med 1 562 bostäder under förvaltning, 678 bostäder under pågående byggnation och 1 095 bostäder under projektutveckling. Det totala bokförda värdet på färdigställda förvaltningsfastigheter uppgår till 3 215,5 mkr. Grundare och huvudägare är Jacob Karlsson och Erik Selin. Carnegie och Danske Bank har anlitats som Joint Bookrunners i samband med erbjudandet.

Vi håller dig uppdaterad om vad som händer.

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev så får du veta mer om vad som händer inom affärsvärlden och juridiken.

Du får även information om kommande event, seminarier och webbinarier.