Jonathan Sonning

Associate, Advokat / Stockholm

Telefon

+46 598 891 64

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Tvistelösning

Språk

svenska engelska
Profil

Jag arbetar hos Setterwalls i huvudsak med kommersiella tvister och framförallt med entreprenadtvister.

Jag har företrätt klienter i entreprenadtvister i flera år och rekryterades i den rollen till Setterwalls 2021. Jag har arbetat i huvudsak med större skiljeförfaranden. Jag har även erfarenhet av andra fastighetsrelaterade tvister inom försäkring och hyra. Mina arbetsuppgifter inkluderar även löpande rådgivning och granskning av entreprenadavtal. Jag arbetar gärna med tvister som involverar skadeståndsutredningar, t.ex. efter hävning.

Karriär
2021-,Setterwalls
2017-2021, AG Advokat
2015-2017, Stockholms tingsrätt, tingsnotarie
2015, Juristexamen, Stockholms universitet
2014, Förvaltningsrätten i Stockholm, föredragande