Responsive image

Jonathan Sonning

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag arbetar hos Setterwalls i huvudsak med kommersiella tvister och framförallt med entreprenadtvister.

Jag har företrätt klienter i entreprenadtvister i flera år och rekryterades i den rollen till Setterwalls 2021. Jag har arbetat i huvudsak med större skiljeförfaranden. Jag har även erfarenhet av andra fastighetsrelaterade tvister inom försäkring och hyra. Mina arbetsuppgifter inkluderar även löpande rådgivning och granskning av entreprenadavtal. Jag arbetar gärna med tvister som involverar skadeståndsutredningar, t.ex. efter hävning.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2021-,

Setterwalls

2017-2021,

AG Advokat

2015-2017,

Stockholms tingsrätt, tingsnotarie

2015,

Juristexamen, Stockholms universitet

2014,

Förvaltningsrätten i Stockholm, föredragande