Magnus Berlin

Senior Counsel, Advokat / Malmö

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Entreprenadrätt / Tvistelösning

Branscher

Infrastruktur

Språk

svenska engelska
Profil

Jag är specialiserad på tvistelösning och hjälper svenska och utländska företag att undvika, förlika eller vinna kommersiella tvister.

Förutom att agera partsombud i skilje- och domstolsprocesser utses jag regelbundet till skiljeman. Inte minst då har jag nytta av min tidigare erfarenhet som domare i tingsrätt och hovrätt (hovrättsassessor 1992). Under årens lopp har jag fått en bred och omfattande erfarenhet av processer inom många olika områden och branscher, t.ex. entreprenad, IT-projekt, försäkring, företagstransaktioner och konsultansvar. Jag är ackrediterad CEDR-medlare och föreläser regelbundet i process- och skiljemannarätt för juridikstudenter och advokater.

Karriär
2000-,Setterwalls
1993-1999, Advokatfirman Lindahl
1992, Hovrätten över Skåne och Blekinge, hovrättsassessor
1990-1991, Helsingborg tingsrätt, fiskal
1989-1990, Hovrätten över Skåne och Blekinge, notarie
1987-1989, Eslöv tingsrätt, notarie
1987,Lunds universitet, juristexamen
Rekommendationer

Magnus Berlin är listad bland Other Specialists av Chambers Europe (Dispute Resolution) och är rekommenderad av Legal 500 (Insurance).

Meriter
Externa publikationer
1998Enforcement of an Arbitration Award against States and State-Controlled Entities, svensk rapport till AIJA Annual Congress i Sydney
2001The New Swedish Arbitration Act, AIJA Seminar i Stockholm
2003Enforcement of Foreign Arbitral Awards, AIJA Annual Congress i Edinburgh
2003Local Courts dealing with International Disputes, AIJA Annual Congress i Edinburgh
2004, 2005, 2006Getting the Deal Through - Corporate Governance, medförfattare till svenska kapitlet