Responsive image

Patrik Magnesved

Associate

Profil

Jag började på Setterwalls 2019 och har i stor utsträckning arbetat med aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt. Jag ingår sedan 2022 i Setterwalls tvistelösningsgrupp och biträder i mitt arbete svenska och utländska företag i såväl domstolsprocesser som skiljeförfaranden.

Mina huvudsakliga arbetsområden är kommersiell avtalsrätt, associationsrätt och skadeståndsrätt men jag har även erfarenhet av andra rättsområden såsom försäkringsrätt. Mina arbetsuppgifter inkluderar även löpande rådgivning och arbete med kommersiella kontrakt.

Jag har, från mitt arbete i Setterwalls verksamhetsgrupp inom aktiemarknadsrätt, erfarenhet av att bistå svenska och internationella bolag vid företagsöverlåtelser, kapitalanskaffningar, börsnoteringar och andra frågor relaterade till associationsrätt.

Till medarbetare