uppdrag | 03 jun 2020

Setterwalls har biträtt Recipharm i samband med företrädesemission om cirka 2 017 miljoner kronor och riktad nyemission om 500 miljoner kronor

Responsive image

Setterwalls har biträtt Recipharm AB i samband med en företrädesemission och en riktad emission om sammanlagt cirka 2 517 miljoner kronor. Recipharm offentliggjorde den 18 november 2019 att bolaget lämnat ett publikt erbjudande om att förvärva samtliga utestående aktier i Consort Medical, noterat på London Stock Exchange. I samband med förvärvet av Consort Medical kommunicerade Recipharm sin avsikt att genomföra en eller flera nyemissioner om totalt cirka 2,5 miljarder kronor, primärt för att återbetala bryggfaciliteten som togs upp i samband med förvärvet av Consort Medical.

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 9 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, farmaceutisk produktutveckling samt utveckling och tillverkning av medel för läkemedelsadministration. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 11 miljarder kronor per år och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.