Responsive image

Rikard Arnör

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag började på Setterwalls i början av 2017 och har i stor utsträckning arbetat med allt från allmän avtalsrätt till immaterialrätt, marknadsrätt och personuppgiftsfrågor. Sedan hösten 2018 ingår jag i Setterwalls tvistelösningsgrupp och arbetar med att företräda svenska och utländska klienter i såväl domstolsprocesser som skiljeförfaranden.

Mina huvudsakliga arbetsområden är avtalsrätt, bolagsrätt och skadeståndsrätt men jag har även erfarenhet av andra rättsområden. I min roll som advokat verkar jag för att bidra till tvistelösningsgruppens arbete som helhet. Jag har erfarenhet av rådgivning avseende allmän avtalsrätt, bolagsrätt och skadeståndsrätt inom ramen för tvister som avgjorts i allmän domstol eller i skiljeförfaranden. Under de senaste åren har jag agerat ombud i ett flertal tvister som rört skadeståndsrättsliga krav grundade på påståenden om VD-och styrelseansvar. Jag har även varit anlitad i en rad tvister som rört skadeståndsansvar utifrån ingångna konsultförmedlingsavtal samt garantikrav som framställts under aktieöverlåtelseavtal.

Till medarbetare