Samuel Pihl

Associate / Stockholm

Telefon

+46 598 890 93

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Bank & finans / Sjö- och transporträtt / Tvistelösning / Försäkringsrätt

Språk

svenska engelska
Profil

Jag tillhör sedan 2019 Setterwalls Transporträttsgrupp. Innan dess arbetade jag flera år med transporträttsligt skadereglering inom försäkringsbranschen.

Jag arbetar med alla transportrelaterade frågor, från den praktiska juridiken runt en godstransport, till rådgivning kring den bästa försäkringslösningen för en specifik leverans, bedömning av ansvaret för skada eller förlust av gods och regressprocesser.

Karriär
2019,Setterwalls
2017-2019,AIG Europe S.A.
2014-2017,Trygg-Hansa Försäkring
2016,Uppsala Universitet, juristexamen
Rekommendationer

"Samuel Pihl stands out as a trustworthy and professional expert of marine insurance, who can evaluate the case from different perspectives with the right amount of attention to detail. He can very clearly communicate what is most important and provide strong and straight to the point arguments to justify the case."

- Legal 500, 2020

"Samuel Pihl is most competent and service minded."

- Legal 500, 2020