artikel | 13 apr 2021

Setterwalls bistår Harvard University med rådgivning i omstritt klimatforskningsprojekt

Responsive image

Setterwalls Advokatbyrå har hjälpt Harvarduniversitetet med juridisk rådgivning inför en kontroversiell testflygning vid den svenska rymdbasen Esrange. Experimentet har blivit föremål för intensiv debatt och har efter hård kritik skjutits på framtiden.

– Det känns bra att bidra med ett sakligt perspektiv i en debatt som blivit så laddad, säger Håkan Fohlin, delägare på Setterwalls.

Som ett led i arbetet att tackla klimatförändringarna planerade en forskningsgrupp vid Harvard att utforska solar geoengineering, eller solstrålningsmodifiering, med en testflygning vid rymdbasen Esrange i Kiruna. Solstrålningsmodifiering är en ännu oprövad variant av klimatmanipulation och går ut på att låta solljusreflekterande partiklar släppas ut i atmosfären, med syfte att minska global uppvärmning. Experimentet var planerat till juni 2021 och skulle utgöras av en testflygning utan partikelutsläpp med syfte att inhämta mer kunskap om hur metoden, potentiellt sett, skulle kunna fungera. Men efter att Samerådet, Greenpeace, Naturskyddsföreningen och en rad andra svenska och internationella miljöorganisationer uttryckt stark oro för de miljömässiga risker som metoden i sin slutliga form skulle kunna innebära, är testflygningen nu skjuten på framtiden.

Harvard vill ta ställning till fortsättningen förts efter att dess rådgivande expertkommitté lämnat ge en slutlig rekommendation efter ett tydligt och inkluderande publikt engagemang i Sverige. Rekommendationen ska omfatta en samhällelig bedömning av forskning om solar geoengineering fokuserad på etiska och moraliska aspekter inklusive förståelse för samernas perspektiv. Detta kommer även allmänt bidra till mer underlag för forskning och praktiskt offentlig styrning av geovetenskaplig forskning.

Gott betyg för Setterwalls miljörättsavdelning
För att utreda om en sådan testflygning vore förenlig med svensk lag efterfrågade forskningsgruppen vid Harvard svensk, juridisk expertis. Efter intervjuer med ett flertal svenska advokatbyråer landade rådgivningsuppdraget slutligen hos Setterwalls, vars miljörättsavdelning nyligen har topprankats av rankinginstitutet Chambers Europe som en av Sveriges främsta. Håkan Fohlin, projektledare och ansvarig delägare, är stolt över förtroendet.

– Att Setterwalls fick det här uppdraget är ett mycket gott betyg – för byrån i allmänhet, och för vår miljörättsavdelning i synnerhet. Det är en oerhört kunnig och erfaren grupp som utgörs av flera av Sveriges mest erfarna miljörättsexperter, med bland andra advokaterna Anders Linnerborg och Tove Skärblom i spetsen, säger Håkan Fohlin.

“Tänkbara möjligheter bör åtminstone utforskas”
En av de experter som ingår i projektets rådgivande tekniska panel är professorn och tidigare astronauten Christer Fuglesang. Han anser att det är synd att projektet skjutits på framtiden, och att solstrålningsmodifiering som tänkbar metod åtminstone bör utforskas närmare innan det avfärdas.

– Vi vet inte om minskade utsläpp av växthusgaser kommer att vara tillräckligt för att hålla jordens temperaturökning inom rimliga nivåer. Därför bör andra tänkbara möjligheter åtminstone utforskas. Även om forskningen inte leder till en fullbordad tillämpning av tekniken, kan den bidra till ny, värdefull kunskap,  säger Christer Fuglesang.

Bidrar med sakligt perspektiv
Håkan Fohlin är glad att Setterwalls har kunnat bidra med saklighet i en fråga som blivit så omstridd.

– Harvards projekt skulle i ett andra steg bara avse ett utsläpp som är mindre än vad ett reguljärt flygplan släpper ut varje minut, så debatten har kommit att bli präglad av mycket känslor. Därför känns det, ur Setterwalls perspektiv, extra bra att vara med och bidra. Genom vårt rättsutlåtande, som konstaterar att en sådan här testflygning vore förenlig med svensk lag, hjälper vi till att belysa ämnet ur en saklig, juridisk synvinkel, avslutar Håkan Fohlin.

Setterwalls rättsutlåtande finns publicerat i sin helhet på forskningsprojektets hemsida.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.