Ett Setterwalls som håller i längden.

För oss på Setterwalls är det självklart att ta vårt ansvar för en hållbar framtid. Ambitionen är inte bara att ligga i framkant inom hållbarhetsfrågor, utan även att agera förebild och driva på hållbarhetsarbetet inom hela advokatkåren.
 

Några organisationer vi stödjer:

Fyra grundstenar.

Vårt hållbarhetsarbete vilar på fyra grundstenar:

 • Vårt bidrag till de globala målen
 • Arbetsgivare med ansvar
 • Långsiktigt kvalitetsarbete
 • Stabila och hållbara klientrelationer

Vårt bidrag till de globala målen.

Alla behöver bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling nås. På Setterwalls strävar vi mot att driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i alla led. Vi har valt ut tre globala mål för social hållbarhet som vi fokuserar extra på:

 • God utbildning för alla
 • Jämställdhet
 • Hållbar konsumtion och produktion

Setterwalls bidrar till FN:S globala mål.

Arbetsgivare med ansvar.

För att attrahera talanger och för att behålla våra kvalificerade medarbetare, jobbar vi aktivt med att skapa en plats där alla trivs och får möjlighet att utvecklas. Det gör vi bland annat genom:

 • Fokus på jämställdhet och mångfald
 • En hälsosam arbetsplats
 • Ledarskap i fokus
 • Aktivt hållbarhetsarbete

Långsiktigt kvalitetsarbete.

För att vi ska kunna möta våra klienters krav och leva upp till det vi lovar måste vi ständigt utvecklas och bli bättre. Det handlar om att hålla i längden helt enkelt. Vi arbetar därför kontinuerligt med kunskapsdelning och vidareutbildning av alla våra medarbetare.

Digitaliseringen erbjuder helt nya möjligheter att ytterligare höja kvaliteten och effektiviteten i vårt arbete samt underlätta för våra medarbetare att ta del av och sprida kunskap.

Stabila och hållbara klientrelationer.

Genom att långsiktigt värna om våra klienter och ge dem bästa möjliga stöd i utmanande situationer, skapar vi stabila och hållbara klientrelationer som ger oss möjlighet att agera långsiktigt i vår egen verksamhet. Vi levererar högklassiga och heltäckande tjänster inom affärsjuridik anpassade efter våra klienters individuella behov.