uppdrag / 15 apr 2020

Setterwalls biträder Catena vid förvärv av stort markområde utanför Jönköping

Responsive image

Markområdet omfattar cirka 190 000 kvm och ligger i anslutning till Torsvik söder om Jönköping, Affären kommer att genomföras genom en fastighetsreglering till den av Catena sedan tidigare ägda grannfastigheten. Förvärvet är bl.a. villkorat av att en ny detaljplan vinner laga kraft. Säljare är en privatperson.

Catena bedömer att cirka 90 000 kvm byggnad för logistikverksamhet kan tillföras markområdet. Tillträde sker när fastighetsregleringen vunnit laga kraft.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar i Skandinavien. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Fastighetsrätt, Infrastruktur

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.