uppdrag | 23 feb 2017

Setterwalls biträder Oncopeptides AB (publ) vid börsnotering på Nasdaq Stockholm

Responsive image

Setterwalls har biträtt Oncopeptides AB (publ) i samband med börsnotering på Nasdaq Stockholm. ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) var Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, var Joint Bookrunner.

Erbjudandet, som var övertecknat flera gånger, omfattade 14 130 434 aktier, vilket motsvarar cirka 36,4 procent av aktierna i bolaget efter erbjudandet. Bolaget har vidare utfärdat en övertilldelningsoption till Joint Global Co-ordinators att förvärva ytterligare 2 119 565 aktier i erbjudandet. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 650 miljoner kronor och under antagande att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår det totala värdet av erbjudandet till cirka 747 miljoner kronor. Oncopeptides marknadsvärde uppgår till cirka 1 786 miljoner kronor efter genomförandet av erbjudandet och under antagandet att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår Oncopeptides marknadsvärde till cirka 1 884 miljoner kronor.     

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag i forsknings- och utvecklingsfas som utvecklar cancerläkemedel. Sedan grundandet år 2000 har bolaget fokuserat på utvecklingen av dess egenutvecklade produktkandidat Ygalo, en innovativ peptidas-potentierad alkylerare för effektiv och fokuserad behandling av blodbaserade cancersjukdomar, främst multipelt myelom. Ygalo syftar till att möjliggöra bättre behandlingsresultat än etablerade läkemedelsalternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt alternativ för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.