uppdrag / 17 dec 2020

Setterwalls har biträtt Medicon Village vid avyttring av fastighet på Medicon Village-området i Lund innehållande byggrätter för ett mobilitetshus med 650 parkeringsplatser

Responsive image

Setterwalls har bistått Medicon Village Fastighet 1 AB vid avyttring av fastigheten Lund Dirigenten 3 till Lunds kommuns parkeringsaktiebolag. Fastigheten ligger på Medicon Village-området. Fastighetsöverlåtelsen genomfördes som en bolagstransaktion.

I slutet av januari 2020 beslutade kommunfullmäktige i Lunds kommun om att anta en ny detaljplan för Medicon Village-området i Lund. Detaljplanen gör det möjligt att förtäta och utveckla området närmast Scheelevägen och Tunavägen. Mot bakgrund av detta, och till stöd för den fortsatta utvecklingen av området, har Medicon Village Fastighets AB, genom Medicon Village Fastighet 1 AB, sålt fastigheten Lund Dirigenten 3 till Lunds kommuns parkeringsaktiebolag. På fastigheten kommer Lunds kommuns parkeringsaktiebolag uppföra ett s.k. mobilitets-hus med 650 parkeringsplatser, varav 60 platser kommer erbjuda möjlighet till laddning av elbilar. Byggnaden kommer att vara placerad längs E22 och kommer bland annat att förses med solcellsanläggning.

Medicon Village är beläget i Lund och ägs av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Medicon Village erbjuder en unik miljö för life science genom att integrera forskning, innovation och företagande.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.