uppdrag | 23 jun 2020

Setterwalls har biträtt Nordisk Bergteknik i samband med framgångsrikt genomförande av skriftligt förfarande (s.k. Written Procedure)

Responsive image

Nordisk Bergteknik AB (publ) har genomfört ett skriftligt förfarande (s.k. Written Procedure) i syfte att ändra vissa villkor för bolagets säkerställda företagsobligationer om 400 mkr.

Setterwalls har biträtt Nordisk Bergteknik AB (publ) vid ändring av villkoren för bolagets säkerställda företagsobligation. Förändringen möjliggör för Nordisk Bergteknik att fortsätta expansionen av bolagets och koncernens verksamhet. Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är främst verksamma i Sverige och Norge.

Setterwalls har varit rådgivare till Nordisk Bergteknik genom hela villkorsändringsprocessen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.