uppdrag | 04 nov 2022

Setterwalls har biträtt Qlife Holding i samband med företrädesemission

Responsive image

Setterwalls har biträtt Qlife Holding AB i samband med en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner.

Qlife Holding utvecklar och marknadsför en innovativ medicinteknisk plattform, med målet att ge människor tillgång till kliniska biomarkörsdata vid testning i hemmet. Bolagets produkter kommer att kunna testa för en rad olika biomarkörer och genom mer frekvent och tillgänglig testning kommer användarna kunna övervaka livsstilsmarkörer eller markörer för kroniska sjukdomstillstånd och få ökad insikt i sin hälsa, och därav följande anpassning av behandling och livsstil.

Genom företrädesemissionen tillförs Qlife Holding en initial emissionslikvid om cirka 53 MSEK före emissionskostnader. Därutöver kan Qlife Holding komma att tillföras ytterligare emissionslikvid om högst cirka 76 MSEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ges ut i företrädesemissionen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.