Responsive image

Gustav Johansson

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag arbetar med att bistå svenska och utländska företag med rådgivning rörande företagsöverlåtelser (M&A), aktiemarknadsrätt samt olika typer av bolagsrättsliga ärenden.

I mitt dagliga arbete bistår jag företag med rådgivning i samband med framförallt börsintroduktioner, kapitalanskaffningar och bolagsstämmor. Jag har även erfarenhet av att bistå svenska och utländska klienter med råd inom bolagsrätt och vid företagsöverlåtelser. Därutöver har jag erfarenhet av venture capital-transaktioner och rådgivning vid utformning och implementering av incitamentsprogram.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2018,-

Setterwalls

2018,

Lunds universitet, juristexamen

2016,

University of Glasgow