uppdrag | 01 nov 2018

Setterwalls har biträtt Samkross i Uddevalla AB i bolagets miljötillståndsprövning för nyetablering av bergtäkt i Uddevalla.

Responsive image

Setterwalls team, bestående av Tove Andersson och Jakob Ekesbo, har framgångsrikt biträtt Samkross i Uddevalla AB i bolagets miljötillståndsprövning för nyetablering av bergtäkt i Uddevalla kommun.

Samkross i Uddevalla AB, ett bolag i Samgrävkoncernen, har erhållit miljötillstånd för nyetablering av bergtäkt med ett totalt uttag av 10 miljoner ton berg. Tillståndet meddelades av länsstyrelsen i oktober 2017. Efter överprövning vid mark- och miljödomstolen avslogs alla överklaganden i juni 2018. Tillståndet har nu vunnit laga kraft den 26 oktober 2018 genom Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd för inkomna överklaganden. Uddevalla med omnejd får under 25 års tid tillgång till högkvalitativ bergråvara, vilket bidrar till att säkra materialtillgången till stora infrastrukturprojekt i regionen. Den nya bergtäkten är väl lokaliserad, precis vid E6:an, vilket skapar goda transportförbindelser till Göteborgsregionen.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Miljörätt, Energi & råvaror

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.