uppdrag / 31 aug 2021

Setterwalls har biträtt Serneke vid ingående av joint venture med Balder för utvecklande av tre kvarter i Karlastaden innehållande 450 bostäder, handel och kontor

Responsive image

Setterwalls har biträtt Serneke vid ingående av joint venture med Balder för utvecklande av tre kvarter i Karlastaden. Kvarteren kommer att omfatta totalt 45 000 kvadratmeter BTA och i huvudsak cirka 450 bostäder men även handel, butiker och kontor. Bostäderna avses att upplåtas med bostadsrätt.

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 558 miljoner kronor och i affären ingår även kommande entreprenader för Serneke som, beroende på den kommande utvecklingen av fastigheterna, har ett ordervärde om cirka 1,5 miljarder kronor. Byggnaderna i kvarteren kommer enligt initiala planer att byggas med mellan 7 och 27 våningar. Byggnationen kommer enligt planen att påbörjas under 2022 med beräknad start av inflyttning under 2024.

Karlastaden är en ny stadsdel under utveckling i Göteborg som kommer att bestå av åtta kvarter. Området kommer att inrymma cirka 2 000 lägenheter samt kontor, butiker, skola, med mera. I området håller Serneke även på att uppföra Karlatornet som med sina 245 meter kommer bli Nordens högsta byggnad och ett nytt landmärke i Göteborg.

Vi håller dig uppdaterad om vad som händer.

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev så får du veta mer om vad som händer inom affärsvärlden och juridiken.

Du får även information om kommande event, seminarier och webbinarier.