uppdrag | 29 aug 2018

Setterwalls har biträtt Vivalto Santé i samband med det pågående förvärvet av Capio Frankrike

Responsive image

Setterwalls har tillsammans med Latham & Watkins LLP biträtt Vivalto Santé i samband med ingående av exklusivitetsåtagande avseende förvärv av Capio AB (publ):s franska verksamhet.

Vivalto Santé har ingått ett exklusivitetsåtagande med Capio avseende avyttringen av Capio Frankrike i avvaktan på färdigställande av dokumentation relaterad till avyttringen i enlighet med fransk marknadspraxis. Ersättningen för den föreslagna transaktionen utgörs av ett initialt rörelsevärde om cirka 4,6 miljarder kronor (425 miljoner euro) plus en tilläggsköpeskilling avhängig det finansiella resultatet för 2018, upp till ett totalt rörelsevärde om cirka 4,9 miljarder kronor (455 miljoner euro). Fullföljandet av transaktionen är beroende av vissa villkor, bland annat godkännande av aktieägarna vid en extra bolagsstämma i Capio AB (publ) i enlighet med de svenska takeoverreglerna. Vivalto Santé är en ledande fransk vårdgivare med cirka 5 400 anställda. Mer information om förvärvet och Vivalto Santé finns på bolagets hemsida, www.vivalto-sante.com.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.