uppdrag | 14 maj 2020

Setterwalls har biträtt WntResearch i samband med övertecknad företrädesemission

Responsive image

Setterwalls har biträtt WntResearch AB i samband med en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, som övertecknades till 128,4 procent.

WntResearch AB är ett biotechbolag som bedriver utveckling av läkemedelskandidater med inriktning mot olika former av metastaserande cancer. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som visat sig ha en avgörande roll i tumörcellernas spridning. Verksamhetens huvudsakliga fokus tillägnas utvecklingen av Foxy-5 – en läkemedelskandidat i fas II som bedöms ha stor potential inom behandling mot tumörspridning.

Genom företrädesemissionen, som övertecknades till 128,4 procent, tillförs WntResearch AB en kontant emissionslikvid om cirka 38,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Därutöver kan WntResearch AB komma att tillföras ytterligare emissionslikvid om högst cirka 38,1 MSEK före emissionskostnader om samtliga teckningsoptioner som gavs ut i samband med företrädesemissionen utnyttjas för teckning av nya aktier i bolaget.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.