Responsive image

Ludwig Isell Lind af Hageby

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag arbetar med att bistå svenska och internationella företag med rådgivning rörande företagsöverlåtelser (M&A), aktiemarknadsrätt samt olika typer av bolagsrättsliga ärenden.

I mitt dagliga arbete bistår jag klienter med rådgivning i samband med framförallt företagsöverlåtelser, börsintroduktioner, kapitalanskaffningar, bolagsstämmor och olika typer av kommersiella avtal. Jag bistår även svenska och utländska klienter inom allmänna bolagsrättsliga frågor och frågor som rör regelefterlevnad på aktiemarknaden. Därutöver har jag erfarenhet av venture capital-transaktioner och rådgivning vid utformning och implementering av incitamentsprogram i privata och publika företag.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2016-,

Setterwalls

2016,

Lunds universitet, juristexamen