uppdrag / 22 jul 2015

Setterwalls har företrätt Strömstads Badanstalt och vunnit mot Konkurrensverket i Marknadsdomstolen

Responsive image

Strömstads Badanstalt får fortsätta sin gym- och spaverksamhet. Setterwalls har företrätt det kommunala bolaget Strömstads Badanstalt i ett mål mot Konkurrensverket som avser en kommunal aktörs rätt att konkurrera med privata aktörer. Badanstalten bedriver förutomsten badanläggningsverksamhet även gym och spa.

Marknadsdomstolen, som är högsta instans för den här typen av mål, ansåg tvärtemot Konkurrensverkets mening, att Konkurrensverkets utredning inte visat att Strömstads Badanstalts gymverksamhets närvaro på marknaden medfört att konkurrensen snedvridits, hämmats eller är ägnad att hämmas eller snedvridas. Målet är viktigt då det ger vägledning avseende Konkurrensverkets bevisbörda och det visar framförallt att i de fall det finns exempel på fungerande konkurrens och motparten kan ta fram sådan bevisning – i målet fanns exempel på konkurrerande, framgångsrika gym och ansökningar om nyetableringar – blir det svårt för Konkurrensverket att vinna framgång mot ett kommunalt bolags säljverksamhet.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

EU- & konkurrensrätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.