uppdrag | 21 sep 2022

Täkttillstånd för kalksten med yta inom Natura 2000

Responsive image

Setterwalls har framgångsrikt företrätt Naturstenskompaniet AB vid överklagande till Mark-och miljödomstolen för behov att nyttja yta även inom ett angränsande Natura 2000-område vid Gillberga stenbrott på Öland.

Brytning av kalksten har skett i Gillberga i flera hundra år med mer industriell brytning sedan 1860-talet. Täktverksamhet var tillståndsgiven innan det angränsade Natura 2000-området inrättades och tidigare miljötillstånd har också medgett verksamhet inom Natura 2000-området. När bolaget sökte nytt tillstånd medgavs dock ingen verksamhet alls inom Natura 2000-området av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Hela området är av riksintresse för mineral.

Tillstånd har nu meddelats av Mark- och miljödomstolen, vilket krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Tillståndsgiven och uppgrusad yta inom Natura 2000-området används sedan tidigare för eldriven kompressor, manskapsbodar samt uppställningsplats för maskiner och containers. På grund av säkerhetsrisk finns inte heller någon annan yta inom verksamhetsområdet där verksamhet med starkström för kompressorn kan bedrivas.

Setterwalls kommentar: Avgörandet visar att samhällsviktig verksamhet och naturvärden kan samexistera och att det är just påverkan och inget annat som ska prövas vid tillståndsgivningen.

Innehållet är av informativ karaktär och utgör inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.