fbpx Setterwalls har biträtt Accumbo AB vid kapitalanskaffning samt samarbetsavtal med Brighter AB (publ) | Setterwalls Advokatbyrå