artikel | 08 apr 2020

Ansökan om stöd för korttidsarbete är nu öppen

Responsive image

Den 2 april röstade riksdagen i huvudsak igenom regeringens förslag om korttidsarbete, idag öppnade Tillväxtverket upp om ansökningar för stöd till korttidsarbete.

De nya reglerna om korttidsarbete gör det möjligt för arbetsgivare att minska sina lönekostnader med hälften samtidigt som företaget undviker att säga upp personal. Korttidsarbete innebär att den anställde går ner i arbetstid med 20, 40 eller 60 %. Den anställde tillåts i samtliga fall behålla över 90 % av lönen. Istället för att arbetsgivaren står för hela lönekostnaden går staten in och täcker en stor del av kostnaderna i form av ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. Stödet kan erhållas för lönedelar upp till 44.000 kronor och kan beviljas för högst sex månader med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.

Ansökan för korttidsarbete öppnade idag den 7 april men stödet beviljas retroaktivt från den 16 mars. Tillväxtverket har publicerat tydliga instruktioner för hur ansökan om korttidsarbete går till och instruktioner om hur arbetsgivare förbereder sig. Instruktionerna finns tillgängliga här. För att vara behörig till stöd måste emellertid företaget leva upp till vissa krav. En viktig förutsättning för korttidsarbete är att det finns stöd i särskilda avtal. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal måste det finnas stöd i särskilda kollektivavtal. Om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal krävs att minst 70 % av de anställda på arbetsplatsen accepterar och deltar i korttidsarbetet.

Om du som arbetsgivare behöver hjälp med att bedöma om företaget uppfyller kraven för att få stöd vid korttidsarbete eller om du önskar hjälp med att förbereda relevanta dokument inför en eventuell ansökan till Tillväxtverket, är du välkommen att kontakta våra specialister som gärna hjälper till.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.