artikel / 09 jun 2020

Hur hanteras skatt och avgifter vid hemarbete på grund av Covid-19 vid bosättning och arbete i olika länder?

Responsive image

På grund av det rådande läget med utbrottet av Covid-19 uppmanas många som pendlar mellan Danmark och Sverige att arbeta hemifrån. Detta är något som kan påverka hur skatt och arbetsgivaravgifter ska hanteras. Setterwalls sammanfattar reglerna.

Först publicerad 20 mars 2020. Uppdaterad 9 juni.

Var ska löneinkomst beskattas?
Huvudregeln är att arbetstagare betalar inkomstskatt i det land där arbetstagaren utför sitt arbete. Om du bor i Sverige och arbetar i Danmark beskattas du som regel i Danmark och vice versa. Bosättningslandet har normalt beskattningsrätt för alla andra inkomster vilket enligt huvudregeln inkluderar lön för arbete som utförs i hemvistlandet. Det finns emellertid undantag från denna regel om arbetsgivaren har sin hemvist i det land arbetstagaren normalt arbetar i, om arbetet sker i hemmet och arbetstiden inte överstiger 50 procent av den totala arbetstiden för varje tremånadersperiod.

Enligt nuvarande regelverk kan alltså löner som normalt inte beskattas i bosättningslandet beskattas där om perioden av hemarbete överstiger 50 procent av den totala arbetstiden under en tremånadersperiod. Det är svårt att sia om hur lång tid nuvarande Covid-19 utbrott kommer vara, det är dock viktigt att kontinuerligt bevaka situationen och särskilt notera antal dagar som arbetas hemifrån för att avgöra om inkomsterna eventuellt ska beskattas även i bosättningslandet.

Sociala avgifter i Sverige eller Danmark
Enligt huvudregeln tillhör arbetstagare socialförsäkringen i det land där arbetet utförs. Arbetar arbetstagaren mer än 25 procent av arbetstiden i bosättningslandet finns det en risk att arbetstagaren anses tillhöra bosättningslandets socialförsäkringssystem. Försäkringskassan och Udbetaling Danmark har mot bakgrund av Covid-19 kommit överens om att socialförsäkringen för de som normalt pendlar mellan länderna inte ska beröras på grund av de restriktioner som införts. Detta innebär att arbetstagare fortsatt kommer tillhöra arbetslandets socialförsäkring. Även den som har ett pågående s.k. A1-intyg för arbete i Sverige och Danmark kommer inte beröras då intyget fortsatt ska vara giltigt i rådande situation. 

Det är dock viktigt att notera att ovan undantag inte gäller om din arbetssituation förändras på så sätt att ett byte av arbetsgivare sker eller om lön tas ut från eget aktiebolag. I så fall bör en översyn av hur och var sociala avgifter ska erläggas genomföras.

Hur eventuella skatter och avgifter kan hanteras
Ska skatt eller sociala avgifter betalas har Regeringen med anledning av COVID-19 meddelat ett särskilt åtgärdspaket i vilket det bl.a. föreslås att en möjlighet införs till anstånd med betalning av skatt och arbetsgivaravgifter och moms. Setterwalls har skrivit mer om anståndsprocessen som finns att läsa här. Reglerna föreslås träda i kraft den 7 april 2020 men Skatteverket har emellertid indikerat att effekterna av coronaviruset kan utgöra synnerliga skäl vilket redan idag möjliggör anstånd med betalning av skatter och avgifter.

För gränspendlande arbetstagare i Belgien och Luxemburg som erfarit liknande problematik på grund  av resebegräsningar och arbete från hemmet har force majeure utlysts av Belgiska och Luxemburgska myndigheter. Lön för arbete som sker från hemmet i dessa länder kommer under rådande omständigheter inte tas upp till beskattning i bosättningsstaten utan fortsättningsvis beskattas enbart i arbetslandet. Möjligen är en liknande lösning aktuell även för Sverige och Danmark särskilt nu när Försäkringskassan och Udbetaling ingått i ovan nämnda överenskommelse.

Information från Skatteverket
Skatteverket har nyligen publicerat information till svenska Öresundspendlare som bor i Sverige och normalt arbetar i Danmark för en privat arbetsgivare. Informationen finns att läsa på Skatteverkets hemsida, här. Öresundsavtalet, som innebär att hela lönen beskattas i Danmark, är inte tillämpligt för de fall då arbetet i hemmet överstiger 50 procent av det totala antalet arbetsdagar under en tremånadersperiod. I ett sådant fall gäller att den del av lönen som avser arbetsdagar i Sverige (och i tredje land) beskattas i Sverige och därför ska tas upp i arbetstagarens svenska deklaration.

Vid beräkning av antalet arbetsdagar under tremånadersperioden för svenska Öresundspendlare är semesterdagar och sjukdagar att se som arbetsdagar i Danmark. Om arbetstagaren endast har arbetat en del av dagen i Danmark, räknas detta som en hel dag i Danmark. Arbetsfria helger, andra helgdagar och inarbetad ledighet ingår inte i beräkningen.

Skatteverkets information innebär således inte någon förändrad tillämpning av Öresundsavtalet i förehållande till tidigare. På grund av läget finns det nu en risk att fler arbetstagare som tidigare enbart skattat i Danmark kan bli beskattade för en del av lönen i Sverige.

Setterwalls följer händelseutvecklingen noggrant och har stor erfarenhet av rådgivning både för företag och för arbetstagare om internationella utsändningar andra beskattningskonsekvenser när arbetstagare bor och arbetar i olika länder. Behöver du legal rådgivning hör av dig till någon av våra skatteexperter, välkommen!

Kontakt:

Verksamhetsområde:

COVID-19 | Coronaviruset, Skatterätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.