Responsive image

Jesper Olsson

Associate, Advokat

Profil

Jag bistår såväl svenska som internationella företag med rådgivning avseende företagsförvärv samt skattefrågor

Jag arbetar kontinuerligt i frågor kopplade till företagsförvärv samt omstruktureringar, främst i samband med förnybara energiprojekt. Mitt arbete omfattar såväl transaktionsfrågor som bolagsrättsliga frågor och jag biträder även med skatterättslig rådgivning.

Till medarbetare
Karriäruppdragartiklar
Karriäruppdragartiklar

2019,-

Setterwalls

2019,

Lunds universitet, juristexamen

2017,

The University of Western Australia