Responsive image

Jesper Olsson

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag är huvudsakligen verksam inom områdena företagsöverlåtelser, M&A och skatterätt.

Jag har en omfattande erfarenhet av fusioner och förvärv med ett särskilt fokus på energisektorn. Jag är regelbundet involverad i rådgivning kring transaktioner och investeringar, där jag tillhandahåller vägledning för skatteplanering och strukturering. Min expertis sträcker sig även till allmän bolags- och skatterätt.

Till medarbetare
Karriäruppdragartiklar
Karriäruppdragartiklar

2019,-

Setterwalls

2019,

Lunds universitet, juristexamen

2017,

The University of Western Australia