artikel | 01 sep 2016

Premiär för nya patent- och marknadsdomstolar idag

Responsive image

Idag den 1 september 2016 införs en ny domstolsordning för prövning av immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål. Två nya domstolar, Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen har idag premiär. Prövningar inom de berörda områdena är bland de mest komplicerade och omfattande vid svenska domstolar, tanken bakom omstruktureringen är därför att uppnå en högre effektivitet och flexibilitet där en mer koncentrerad och enhetlig domstolsordning förväntas bidra med kortare handläggningstider och högre kvalité. Det medför även att en parts olika tvistefrågor kommer kunna prövas i samma rättegång istället för att som tidigare behöva delas upp på olika domstolar. Idag träder också en ny lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar i kraft.

Vad innebär den nya instansordningen?
De berörda målen och ärendena har tidigare prövats av flera domstolar; allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen. Nu upphör Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen och målen samlas hos de nya domstolarna. Patent- och marknadsdomstolen är första instans och blir del av Stockholms tingsrätt. Mål som överklagas därifrån hanteras framöver hos andrainstansen Patent- och marknadsöverdomstolen som blir del av Svea hovrätt. Det kommer krävas prövningstillstånd. Avgöranden från Patent- och marknadsöverdomstolen kommer dock endast för brottmål och i vissa särskilda fall kunna överklagas till Högsta domstolen.

Vilka mål och ärenden omfattas av de nya domstolarna?
Nästan samtliga immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden kommer att hanteras i de nya domstolarna, däribland:

  • Varumärkes-, patent- och upphovsrättsintrång
  • Konkurrensskadeavgiftsmål och prövning av företagskoncentrationer
  • Ogiltigförklaring av patent
  • Registrering av varumärken och beviljande av patent
  • Immaterialrättsliga brottmål
  • Otillbörlig eller vilseledande marknadsföring

Vad händer med pågående mål och ärenden?
Pågående mål och ärenden (med undantag för mål där huvudförhandling redan inletts) vid Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt kommer att överlämnas till de respektive nya domstolarna och fortsatt handläggas där enligt de nya bestämmelserna. Även mål och ärenden vid Patentbesvärsrätten samt Marknadsdomstolen kommer enligt särskilda bestämmelser att överlämnas till de respektive nya domstolarna eller i särskilda fall till allmän förvaltningsdomstol. Övriga mål och ärenden kommer slutföras av den domstol som redan handlägger målet.

Vem dömer i de nya domstolarna?
I de nya domstolarna kommer dels lagfarna domare med juridisk kompetens att döma, dels särskilda ledamöter med teknisk och ekonomisk specialkompetens. Prövningar kan ske antingen med enbart juristdomare eller med en kombination av juristdomare och särskilda ledamöter. För prövning av brottmål ingår i vanlig ordning även nämndemän.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.