artikel / 06 apr 2022

Regeringen lägger fram förslag på ett nytt vindkraftspaket

Responsive image

Regeringen har idag presenterat ett nytt vindkraftspaket för att snabba på utbyggnaden av billig och grön el i Sverige. Paketet handlar om att kommunernas vetorätt ska bli mer förutsägbar, om en incitamentsmodell som ska öka kommunernas vilja att ha vindkraftverk och en utredning om hur konkurrerande vindkraftsparker till havs ska hanteras.

Regeringen har idag hållit en presskonferens om ett nytt vindkraftspaket. Paketet innehåller fyra delar:

  1. Proposition om bland annat att kommunernas ställningstaganden till etableringen av vindkraftsparker tidigareläggas och att vetorätten görs mer förutsägbar.
  2. Kommittédirektiv för en utredning om stärkta incitament till kommuner och lokalsamhällen för utbyggd vindkraft. Utredningen ska redovisa senast den 31 mars 2023.
  3. Kommittédirektiv för en utredning som effektiviserar regeringens roll som prövningsmyndighet av bland annat ärenden om havsbaserad vindkraft. Utredningen ska redovisa senast den 30 juni 2023.
  4. Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att utreda konkurrerande vindkraftparker till havs. Myndigheten ska utreda ett system för hur aktörer tilldelas ensamrätt att etablera havsbaserad vindkraft i specifika områden. Myndigheten ska redovisa uppdraget senast den 30 november 2022.

Förslagen är potentiellt betydande steg för att förenkla, effektivisera och skapa större klarhet kring processerna och förutsättningarna för att etablera ny vindkraft, både på land och till havs. Setterwalls följer utvecklingen av det nya vindkraftspaketet med intresse. Välkommen att kontakta oss för rådgivning kring frågor kopplade till vindkraft eller andra frågor kopplade till energimarknaden och hur det kan komma att påverka din verksamhet.

Vi håller dig uppdaterad om vad som händer.

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev så får du veta mer om vad som händer inom affärsvärlden och juridiken.

Du får även information om kommande event, seminarier och webbinarier.