artikel | 30 aug 2021

Vaccination av anställda. Kan alla arbetsgivare göra som Google?

Responsive image

I juli meddelade Google att de kommer att kräva att alla deras anställda, även i Sverige, vaccinerar sig för att få återvända till kontoret. Ett flertal amerikanska bolag har därefter tagit rygg på Google och ställer motsvarande krav på sina anställda. I augusti valde även CNN att avskeda tre anställda i USA sedan de kommit till arbetet ovaccinerade.

I Sverige är det inte självklart vad som gäller avseende arbetsgivarens möjligheter att vidta åtgärder mot anställda som inte vaccinerar sig. Sedan beskedet om Googles och CNNs beslut har flera arbetsrättsexperter, däribland företrädare för Sveriges Ingenjörer, Almega och LO uttalat sig i media. Även om rättsläget är oklart, verkar flertalet vara överens om att det är svårt för arbetsgivare att säga upp anställda som väljer att inte vaccinera sig, möjligen med undantag för anställda inom vård och äldreomsorg. I de flesta fall bör det räcka med mindre ingripande åtgärder, såsom till exempel regelbundna covid-tester och omplacering till andra arbetsuppgifter, för att hantera risken för smittspridning på arbetsplatsen. Det är även i linje med hur vi på Setterwalls resonerar i frågan – läs gärna mer om detta i vår artikel från tidigare i våras Arbetsrättsliga nyheter – uppdatering april 2021.

Men går det då – ändå – att som arbetsgivare att göra som Google och kräva att anställda är vaccinerade innan de kommer tillbaka till kontoret? Ja, den möjligheten finns faktiskt. I vart fall i verksamheter där det är möjligt för anställda att arbeta hemifrån och vaccination är nödvändigt för att skapa en säker arbetsmiljö. För arbetsgivare som överväger en sådan åtgärd är det dock viktigt att ha med sig att det finns en risk för otillåten diskriminering. Om en anställds beslut att inte vaccinera sig är baserat på t.ex. religiös övertygelse eller funktionshinder, kan det utgöra diskriminering att inte tillåta personen att komma tillbaka till kontoret. Arbetsgivaren behöver alltså göra en bedömning från fall till fall. Tänk också på att som arbetsgivare bör man inte föra ett register över vilka medarbetare som är vaccinerade och överhuvudtaget hantera information om vaccination, smitta och liknande med stor försiktighet och med beaktande av reglerna i dataskyddsförordningen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.