artikel | 31 aug 2021

Har ni koll på er PFAS? – EU förbjuder 200 ämnen

Responsive image

EU har nyligen beslutat att förbjuda en grupp om ca 200 PFAS-ämnen, vilket gäller från och med februari 2023. Initiativ till förbudet togs bl.a. av den svenska Kemikalieinspektionen som driver en strategi för att på sikt fasa ut samtliga PFAS-ämnen. EU:s beslut innebär att en rad olika PFAS-ämnen, samt PFAS-ämnen som kan brytas ned till de utvalda ämnena, förbjuds.

I juli lämnade dessutom Kemikalieinspektionen och fyra andra europeiska myndigheter in förslag om förbud mot användning av alla PFAS-ämnen som inte är nödvändiga för samhället till EU:s kemikaliemyndighet Echa. Om EU beslutar att genomföra förbudet förväntas det träda i kraft år 2025.

Har ni koll på vilka PFAS-ämnen som finns i era produkter och som kan omfattas av aktuellt förbud redan i början av 2023?

Högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) används i en mängd olika produkter. Det finns flera tusen ämnen som tillhör gruppen PFAS. Samtliga är mycket svårnedbrytbara och flera anses vara miljö- och hälsofarliga.

Välkommen att kontakta vår miljörättsgrupp om du har frågor eller behöver hjälp med anledning av ovanstående.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Miljörätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.