Responsive image

Albin Larsson

Senior Associate, Advokat

Profil

Mitt huvudsakliga arbetsområde är att ge klienter rådgivning och service gällande redan uppkomna eller hotande tvister.

Genom min bakgrund som domare i tingsrätt och hovrätt (jag förordnades till hovrättsassessor år 2019) följt av flera års arbete med kommersiella tvister som advokat på Setterwalls har jag fått specialistkompetens om processer och annan hantering av tvister. Från mitt arbete på domstol har jag också fått särskild insikt i domstolarnas arbetssätt och kunskap om hur domare brukar resonera när de gör sina juridiska bedömningar. Detta är många gånger till stor nytta för att kunna göra en korrekt bedömning av det sannolika utfallet av en rättslig prövning av en tvist.

Jag arbetar branschöverskridande och hanterar tvister inom en mängd olika rättsområden och ofta med internationell anknytning. Mitt arbete, som alltid utgår ifrån klienternas behov, inkluderar bland annat följande:

  • Att göra strategiska, juridiska och affärsmässiga bedömningar av vilka åtgärder som bäst gynnar klienterna när det uppstår eller riskerar att uppstå tvist;
  • Att framställa eller försvara klienter mot krav som ännu inte är föremål för rättsliga förfaranden;
  • Att vidta åtgärder för att undvika att tvister eskalerar till klienternas nackdel;
  • Att förhandla konstruktiva lösningar eller förlikningar med motparterna när det ligger i klienternas intresse; samt
  • Att företräda klienter som ombud vid domstol och i skiljeförfarande.

Utöver tvistelösningen bistår jag också byråns klienter under avtalsförhandlingar och med upprättande av kommersiella avtal av olika slag, inklusive men inte begränsat till överlåtelseavtal, leveransavtal, distributionsavtal och tjänsteavtal.

Många kommersiella tvister har sin grund i påstådda eller konstaterade avtalsbrott. En bra tvistelösare bör därför ha god kunskap om kommersiella avtal. Och tvärtom: Den som förhandlar och skriver avtal bör vara en kompetent tvistelösare för att kunna förutse och förebygga framtida problem. Det är därför en självklarhet för mig att ge rådgivning från båda dessa perspektiv.

Till medarbetare
Karriärartiklar
Karriärartiklar

2021-,

Styrelseledamot i SYF, en förening för yngre jurister i södra Sverige som engagerar sig i tvistelösning

2021-,

Ledamot av advokatsamfundet

2019-,

Setterwalls

2019,

Hovrätten över Skåne och Blekinge, hovrättsassessor

2018-2019,

Hovrätten över Skåne och Blekinge, tf. hovrättsassessor

2016-2017,

Helsingborgs tingsrätt, tingsfiskal

2015,

Hovrätten över Skåne och Blekinge, hovrättsfiskal

2013-2014,

Lunds tingsrätt, tingsnotarie

2012,

Lunds universitet, juristexamen

2010-2012,

Malmö tingsrätt, sommarnotarie och domstolshandläggare