Responsive image

Elin Ipsonius

Associate

Profil

Jag arbetar som associate på Setterwalls inom verksamhetsområdet företagsöverlåtelser/ M&A.

Jag bistår svenska och utländska företag vid företagsöverlåtelser, kapitalanskaffningar, börsnoteringar och andra frågor relaterade till aktiemarknadsrätt.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2020-,

Setterwalls

2020,

Stockholms universitet, juristexamen

2019,

Setterwalls, uppsatspraktik