Responsive image

Hugo Lemaire Månsson

Associate

Profil

Jag arbetar som associate på Setterwalls inom verksamhetsområdet företagsöverlåtelser/M&A.

Jag arbetar huvudsakligen med aktiemarknadsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser/M&A.

Till medarbetare