Responsive image

Sunniva Rosqvist

Associate, Advokat

Profil

Jag är verksam inom Setterwalls miljögrupp och arbetar med alla frågor som berör miljölagstiftningen.

I mitt arbete bistår jag klienter i kommersiella transaktioner, tillståndsärenden, tillsynsfrågor samt andra typer av miljöärenden som uppstår i deras löpande verksamhet.

Till medarbetare
KarriärRekommendationeruppdragartiklar
KarriärRekommendationeruppdragartiklar