uppdrag | 15 apr 2022

Eolus och Hydro Rein säljer 75% procent av vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön till MEAG

Responsive image

Eolus och Hydro Rein har tecknat avtal med MEAG avseende försäljning av 75 procent av aktierna i vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön i Sverige omfattande 260 MW till ett företagsvärde om 361,4 MEUR (på 100 procents basis).

Eolus säljer samtliga sina aktier om totalt 51 procent för en köpeskilling om 18,4 MEUR. Hydro Rein säljer 24 procent av aktierna för en köpeskilling om 8,7 MEUR och kommer att kvarstå som delägare i projektet med 25 procents andel. Eolus och Hydro Rein förvärvade projektet, vilket är beläget i Sundsvall kommun och Timrå kommun (SE2), från Enercon i juni 2022.

Vindparken kommer att omfatta 42 Siemens Gamesa SG 6.6-170 vindkraftverk. Byggnationen har startat och driftsättning planeras till hösten 2023.

Eolus och Hydro Rein kommer gemensamt att uppföra vindparken enligt ett uppdragsavtal tecknat med investerarna. Intäkterna under uppdragsavtalet beräknas uppgå till cirka 42,3 MEUR som ska fördelas 51/49 mellan Eolus och Hydro Rein.

Som en del i affären har Eolus också fått förtroendet att leverera tekniska och administrativa tjänster för vindparken på ett 15-årigt kontrakt. Affären är villkorad av sedvanliga godkännanden från konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras senare under 2022.

Setterwalls har biträtt Hydro Rein i transaktionen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.