uppdrag | 11 jun 2015

Setterwalls biträder Collector vid börsnotering

Responsive image

Setterwalls är legala rådgivare till Collector i samband med börsnoteringen av Collector på Nasdaq Stockholm.

Collector är en nischbank som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Verksamheten bedrivs inom de två segmenten Privat och Företag. Inom segmentet Privat bedrivs utlåning till privatpersoner genom privatlån, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster (Collector Easycard och Collector Easyliving) samt inlåning. Segmentet Företag omfattar factoring- och företagskrediter riktat mot framförallt små- och medelstora företag, juniora fastighetslån, inkassoverksamhet för kunds räkning, så kallad uppdragsinkasso, samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Malmö, Helsingfors och Oslo. I samband med noteringen genomförs en övertecknad nyemission om cirka 400 miljoner kronor. Därutöver sker en försäljning av befintliga aktier. Vid full anslutning i erbjudandet och under förutsättning att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av erbjudandet till 1,1 miljarder kronor. Börsvärdet vid noteringen är cirka 5,1 miljarder kronor. Bolagets största aktieägare är Fastighets AB Balder (publ).

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.