uppdrag | 04 mar 2020

Setterwalls biträder Qlife Holding AB i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

Responsive image

Setterwalls har biträtt Qlife Holding AB (”Qlife”) i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Handeln i Qlifes aktier och teckningsoptioner inleddes den 2 mars 2020.

Qlife utvecklar en innovativ medicinteknisk produkt med det långsiktiga målet att ge människor tillgång till säkra och validerade biomarkördata i hemmet. Användare av Qlifes produkt kommer att kunna ta blodprov mer frekvent och på så sätt få en ökad insikt i sin hälsa, samt möjligheten att upptäcka sjukdomar i ett tidigare skede. Qlifes tekniska plattform, Egoo, består av ett mätinstrument med tillhörande kapslar och mjukvara, där varje kapsel innehåller ett test för en specifik biomarkör som kan mätas med ett blodprov.

I samband med noteringen genomfördes ett erbjudande av units till allmänheten och institutionella investerare i Sverige och utomlands, varigenom Qlife tillfördes en kontant emissionslikvid om cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader (inklusive fullt utnyttjad övertilldelningsoption). Därutöver kan Qlife komma att tillföras ytterligare emissionslikvid om högst cirka 39,1 MSEK före emissionskostnader om samtliga teckningsoptioner som gavs ut i samband med erbjudandet utnyttjas för teckning av nya aktier i Qlife. Setterwalls har varit legal rådgivare till Qlife vid noteringen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.