uppdrag / 20 sep 2022

Setterwalls har biträtt Balder vid frivilligt återköpserbjudande av utestående hybridobligationer

Responsive image

Setterwalls har biträtt Fastighets AB Balder i samband med ett frivilligt erbjudande om återköp av hybridobligationer mot kontant vederlag upp till ett maximalt nominellt belopp om 85 miljoner EUR.

Det frivilliga återköpserbjudandet avsåg Balders 350 miljoner EUR 5,5 år non-call, first reset date 7 mars 2023 hybridobligationer och 500 miljoner EUR 5,25 år non-call, first reset date 2 juni 2026 hybridobligationer. Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Fastighetsbeståndet hade per den 30 juni 2022 ett värde om 206,5 miljarder kronor. Bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.