uppdrag | 03 dec 2021

Setterwalls har biträtt Guard Therapeutics i samband med private placement och företrädesemission om totalt cirka 182 MSEK

Responsive image

Setterwalls har biträtt Guard Therapeutics International AB (publ) i samband med en private placement genom en riktad nyemission om cirka 54 MSEK och en efterföljande företrädesemission om cirka 128 MSEK.

Guard Therapeutics International AB (publ) är ett läkemedelsbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som en skyddande behandling mot akuta njurskador med initialt fokus på patienter som genomgår hjärtkirurgi.

Den riktade nyemissionen om cirka 54 MSEK före emissionskostnader tecknades av ett antal svenska och internationella investerare. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget ytterligare cirka 128 MSEK före emissionskostnader. Den riktade nyemissionen och företrädesemissionen tillför således bolaget en total emissionslikvid om cirka 182 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att användas till studiekostnader kopplade till den planerade kliniska fas 2-studien vid hjärtkirurgi och expansion av det kliniska programmet till njurtransplantation, ytterligare produktionsutveckling och preklinisk utveckling samt övrig operativ verksamhet.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.