uppdrag | 19 okt 2023

Setterwalls har biträtt SynAct Pharma i samband med en riktad emission om 60,5 MSEK

Responsive image

Setterwalls har biträtt SynAct Pharma AB (”SynAct”) i samband med en riktad emission av aktier och teckningsoptioner varigenom SynAct tillförs en initial bruttolikvid om cirka 60,5 MSEK.

SynAct har genomfört en riktad emission av aktier och teckningsoptioner till en entitet förvaltad av Heights Capital Management, Inc. Genom den riktade emissionen tillförs SynAct initialt cirka 60,5 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden planeras att användas för fortsatt utveckling av SynActs primära läkemedelskandidat resomelagon genom kliniska fas 2-studier i syfte att påvisa klinisk relevans, utveckling av TXP-portföljen som förvärvades i januari 2023 samt för att finansiera allmänna företagsändamål.

SynAct är ett bioteknikbolag i klinisk fas med fokus på lösning av inflammation genom selektiv aktivering av melanokortinsystemet. Bolaget har en bred portfölj av orala och injicerbara selektiva melanokortinagonister som syftar till att inducera antiinflammatorisk och inflammationsdämpande aktivitet i auto-immuna och inflammatoriska sjukdomar för att hjälpa patienter att uppnå immunbalans och övervinna sin inflammation. SynAct är noterat på Nasdaq Stockholm.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.