uppdrag | 22 jan 2020

Setterwalls rådgivare till Devport AB (publ) vid förvärv av återstående aktier i Devport Winning Solution AB

Responsive image

Setterwalls har biträtt Devport AB (publ) (”Devport”) i samband med förvärvet av samtliga utestående aktier i dotterbolaget Devport Winning Solution AB (”Winning Solution”).

Winning Solution bildades under 2016 av Devport och två minoritetsaktieägare för att bedriva konsultverksamhet inom framför allt produktionsutvckling. Winning Solution har varit framgångsrika inom sin nisch mot fordonsindustrin och Devport har nu valt att köpa ut de andra två delägarna för att knyta verksamheten närmare moderbolaget. Transaktionsvärdet uppgår till totalt 40 miljoner kronor. Setterwalls har biträtt Devport i avtalsförhandlingar samt börsrättsliga och skatterättsliga frågor relaterade till förvärvet.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.