uppdrag | 18 maj 2017

Setterwalls rådgivare till Instalco och huvudägaren vid börsnotering på Nasdaq Stockholm

Responsive image

Setterwalls biträdde Instalco Intressenter AB (publ) och huvudägaren (FSN Capital GP IV Limited såsom komplementär (Eng. general partner) för var och en av FSN Capital IV L.P., FSN Capital IV (B) L.P. och FSN Capital IV Invest L.P.)  i samband med börsnotering av Instalco på Nasdaq Stockholm.

Instalco är en ledande leverantör av installations- och servicetjänster inom verksamhetsgrenarna värme och sanitet, el, ventilation, kyla och industri. Instalco bildades på initiativ av VD Per Sjöstrand i februari 2014 genom en sammanslagning av fem installationsbolag med lång och framgångsrik historik. Instalco har en rikstäckande organisation i Sverige och har under 2016 expanderat genom förvärv in i Norge och Finland. Affärsidén är att genom samarbete mellan lokalt ledande och högt specialiserade enheter kunna erbjuda konkurrenskraftiga multidisciplinära lösningar och samtidigt uppnå samordningsfördelar.

Sedan bildandet har Instalco uppvisat en kraftig tillväxt (Instalco har mer än fyrdubblat sin omsättning mellan åren 2014 och 2016) som framförallt drivits av förvärv men också organisk tillväxt. Proforma för räkenskapsåret 2016 hade Instalco en nettoomsättning om 2 852 miljoner SEK och en justerad EBITA (justerat för tilläggsköpeskillingar, förvärvskostnader, kostnader i samband med omfinansiering och noteringskostnader) om 219 miljoner SEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 7,7 procent.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.