EU & konkurrensrätt
/Start/Områden/EU & konkurrensrätt

EU & konkurrensrätt

När ska en företagskoncentration anmälas till Konkurrensverket eller EU-kommissionen? Hur kan konkurrensklausuler utformas vid ett företagsförvärv? Vilka pris- och rabattsystem är tillåtna? Hur kan inköps- och leveransvillkor struktureras till din fördel och när blir ett gott samarbete en olaglig kartell? Vad kan du göra när en konkurrent får otillåtet statsstöd?

Våra experter inom EU & konkurrensrätt ger dig och din verksamhet praktiska lösningar som balanserar kommersiella intressen och legala risker. Vi arbetar också med att förhindra konkurrensrättsliga problem och erbjuder skräddarsydda Compliance Programs med manualer, utbildningar och jourtjänster för gryningsräder.

Vi företräder såväl svenska som utländska företag, branschorganisationer och myndigheter och ger strukturell rådgivning på ett tidigt stadium vid förvärvsdiskussioner för att snabba på handläggningen vid konkurrensmyndigheterna.

Våra jurister företräder även klienter i processer i domstol mot Konkurrensverket och EU-kommissionen eller mot konkurrenter i mål som rör bl.a. böter, skadestånd och statsstöd.