artikel | 06 mar 2023

Användning, försäljning och tillverkning av s.k. ”evighetskemikalier” kan förbjudas enligt nytt lagförslag

Responsive image

Ett nytt lagförslag ingivet till den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA av Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra länder rörande förändringar i den europeiska kemikalielagstiftningen REACH innebär att tillverkning, användning och försäljning av över 10 000 PFAS-ämnen kan förbjudas. Förslaget innebär även att den tillåtna halten av PFAS i exempelvis varor och kemiska produkter blir kraftigt begränsad.

Nedan ges en kortfattad beskrivning av några viktiga punkter i lagförslaget.

Vilka PFAS-ämnen omfattas?

  • I princip alla PFAS-ämnen[1] omfattas av förslaget med undantag för några få PFAS-ämnen som är helt nedbrytbara.

Vad innebär begränsningarna?

  • PFAS-ämnen som omfattas av förslaget får inte tillverkas, användas eller släppas ut på marknaden som ämnen i sig.
  • Den tillåtna halten av PFAS-ämnen i produkter blir även kraftigt begränsad. Begränsningen gäller för exempelvis varor och kemiska produkter som tillverkas, importeras, används och säljs på den europeiska marknaden.

När börjar begränsningarna gälla?

  • I det fall lagförslaget antas beräknas det kunna träda i kraft tidigast under år 2025 och som utgångspunkt ska begränsningarna börja tillämpas 18 månader efter förslaget har trätt i kraft.
  • För vissa användningsområden föreslås tidsbegränsade undantag innebärande att begränsningarna börjar gälla efter 6,5 eller 13,5 år efter att förslaget har trätt i kraft.
    • Användningsområden som får tidsbegränsade undantag är i dagsläget exempelvis skyddskläder, skyddsutrustning och inom medicinteknik där PFAS fyller en viktig funktion och det i nuläget inte finns några alternativ att använda.

[1] Varje ämne som innehåller minst en fullt fluorerad metylgrupp (-CF3) eller en fullt fluorerad metylengrupp (-CF2-) utan någon väte-, klor-, brom-, eller jodatom fäst vid den.

 

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Miljörätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.