artikel / 16 apr 2020

Hyresrättsliga frågor med anledning av COVID-19-pandemin

Responsive image

Med anledning av den rådande COVID-19-pandemin och de ekonomiska konsekvenserna härav har regeringen idag antagit en förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i vissa utsatta branscher. Förordningen innebär att en hyresvärd som går med på att tillfälligt sänka en hyresgästs fasta hyreskostnad kan få ersättning av staten. Setterwalls redogör nedan för förordningen samt vilka andra åtgärder parterna kan vidta för att hantera hyresförhållandet i den rådande situationen.

COVID-19-pandemin ställer företag inför stora utmaningar och hyresmarknaden är inte undantagen. Den kraftigt minskade efterfrågan hos kunder och konsumenter leder till intäktsbortfall hos många företag. Detta kan innebära svårigheter för hyresgäster att hantera sina fasta hyreskostnader vilket i sin tur innebär långtgående konsekvenser även för fastighetsägaren för det fall hyresbetalningar uteblir. Regeringen har med anledning av detta idag beslutat att anta en förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i vissa särskilt utsatta branscher. Några av branscherna som omfattas är:

 • hotell
 • restauranger
 • ett flertal verksamheter inom butikshandel, t.ex. klädbutiker
 • drift av konferensanläggningar
 • biografer
 • tandläkare och tandhygienister
 • fysioterapeutiskt verksamhet
 • frisörer
 • gym

En fullständig lista över vilka branscher som omfattas av det antagna stödpaketet finns här. Stödet omfattar alla hyresvärdar och det avgörande för om stödet således är tillämpligt är om hyresgästens verksamhet bedrivs inom någon av de av regeringen angivna branscherna.

Den antagna förordningen innebär att om en hyresvärd har sänkt den fasta hyran för hyresgäster i vissa branscher under perioden 1 april till 30 juni så kommer hyresvärden kunna söka kompensation från staten för en del av nedsättningen. Kompensation ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock inte med mer än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Detta innebär att om en hyresvärd ger en hyreslättnad om 50 000 kr (på en enligt hyresavtalet fast hyra om 100 000 kr), kan hyresvärden få ersättning med ett belopp om 25 000 kr från staten.

Kompensationen söks i efterhand av hyresvärden och det är Länsstyrelsen som administrerar ansökan. Som hyresvärd är det viktigt att notera att ansökan om kompensation kan ges in till Länsstyrelsen tidigast 1 juli 2020 men senast 31 augusti 2020.

Utöver den av regeringen antagna förordningen kan parterna på eget initiativ försöka komma överens om egna tillfälliga lösningar.

Exempel på tillfälliga lösningar är:

 • Uppskov med hyresbetalning eller tillfälligt nedsatt hyra (med eller utan hjälp av statens krispaket)
 • Månadshyra istället för kvartalshyra
 • Omsättningshyra
 • Reducerade öppettider i gallerior och köpcenter

Även ingångna hyresavtal kan innehålla befintliga regleringar som möjliggör tillfälliga lösningar såsom t.ex. s.k. force majeure-klausuler.

För det fall parterna inte hittar lösningar kan det för en hyresvärd bli aktuellt med uppsägning och/eller att ta eventuella säkerheter i anspråk såsom t.ex. depositioner, borgensåtaganden eller bankgarantier i anspråk.

Behöver du som hyresvärd eller hyresgäst hjälp med att hitta tillfälliga lösningar i denna svårhanterliga situation samtidigt som dina intressen bevakas? Våra hyresexperter på Setterwalls bistår gärna i dessa frågor. Vi bistår även med tolkning och tillämpning av hyresavtal, uppsägningar och med ianspråktagande av säkerheter. Tveka inte att kontakta någon av följande experter som står till ert förfogande.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

COVID-19 | Coronaviruset, Fastighetsrätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.