Responsive image

Jessica Schönning

Delägare, Advokat

Profil

Jag har i mer än 15 år arbetat med att bistå företag och offentliga aktörer med rådgivning inom fastighetsrätt, särskilt med inriktning på kommersiell hyra.

Jag har stor erfarenhet av förhandling och upprättande av komplexa hyresavtal för klienter inom fastighetsbranschen.

Mitt ansvar på byrån är att leda Setterwalls Fastighetsgrupp i Stockholm. I det dagliga arbetet hjälper jag företag och offentliga aktörer att förhandla och upprätta fastighetsrelaterade avtal med tyngdpunkt på kommersiell hyra. Jag har särskild erfarenhet av hyresavtal i tidiga skeden samt förhandling om evakuering av hyresgäster. Jag arbetar även inom övriga områden av fastighetsrätten som ex. med plan- och bygglagsfrågor, äganderättsfrågor samt frågor som rör arrende, gemensamhetsanläggningar och servitut etc. Jag har även erfarenhet av arbete både från svenska och internationella förvärv framför allt med rådgivning avseende överlåtelser av fastigheter. Jag driver tvistelösning inom fastighetsrätt.

Jag har uppdrag från ett flertal stora fastighetsägare i Sverige och biträder dessa löpande med juridisk rådgivning och processer.

Jag är anlitad som föredragshållare inom lokalhyresjuridik och sitter som medlem i ICC:s hållbarhetskommitté.

Till medarbetare
KarriärRekommendationeruppdragartiklar
KarriärRekommendationeruppdragartiklar

2005-,

Setterwalls

2003-2004,

Stockholms tingsrätt, tingsnotarie

2002-2003,

Setterwalls, Trainee

2002,

Stockholms universitet, juristexamen

1997-1998,

Stockholms universitet, studier i spanska

1996,

CILE Malaga, Spain, studier i spanska

Legal 500 (2018-2022)

”Jessica Schönning is a highly skilled real estate lawyer with many years experience. She has an unquestionable broad and deep knowledge, spanning the entire spectrum of real estate law.”

Legal 500