artikel / 14 jan 2020

Långsiktiga elförsäljningsavtal (PPAs) och den nordiska energimarknaden

Responsive image

Allt oftare hörs krav från energisektorn att stoppa den statliga subventioneringen av investeringar i förnyelsebar energi och istället låta dess lönsamhet uteslutande bero på den fria elmarknadens krafter. Frånvaro av statlig subventionering och utfasningen av mer stabila energikällor kommer sannolikt att föranleda mer fluktuerande elpriser vilket medför större osäkerhet för off-takers, producenter och dess finansiärer. På den nordiska marknaden är tendensen tydlig – för att gardera sig mot volatila priser ingår såväl producenter som off-takers allt oftare långvariga elförsäljningsavtal, så kallade power purchase agreements (PPAs).

Setterwalls Jonas Frii och Johan Göransson diskuterar den senaste utvecklingen på den nordiska energimarknaden och de legala utmaningarna med att sluta långsiktiga PPAs.

Läs artikeln i sin helhet här.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.