event / 31 maj 2023

Swedish Offshore Wind Forum

Responsive image

I år lanseras för första gången Swedish Offshore Wind Forum på Auktionsverket i Göteborg. Här samlas vindkraftsbranschen tillsammans med nyckelaktörer för att under en dag diskutera de mest aktuella frågorna för havsbaserad vindkraft, med särskilt fokus på leverantörskedjan. Vi kommer även att få följa diskussioner med beslutsfattare och näringsliv, för att gemensamt stärka arbetet för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i Sverige.

Vi är enade om att havsbaserad vindkraft är viktig för ett hållbart samhälle och för den gröna industriella utvecklingen. Möjligheterna med havsbaserad vindkraft som kan trygga elförsörjningen till näringslivet och samhället är enorma och vi vill bjuda in dig till en inspirerande dag.

Programmet är fyllt med intressanta talare och det finns utrymme för tvärsektoriella samtal. Programmet tar fokus på möjligheterna hela vägen från politiken, genom leverantörskedjan, till den gröna tillverkningsindustrin ur såväl ett regionalt, nationellt som internationellt perspektiv. Det kommer finnas möjligheter att lyssna, inspireras, diskutera och mingla med varandra för att tillsammans få en fortsatt stark framfart för svensk havsbaserad vindenergi och grön tillverkningsindustri.

Dagen kommer att ledas av Catarina Rolfsdotter Jansson som har arbetat med hållbar utveckling i hela sitt yrkesliv, först som journalist, de senaste 15 åren som moderator, programledare, föreläsare och författare. Hon är ordförande i den oberoende tankesmedjan Global Utmaning, innehållsansvarig och moderator för A Sustainable Tomorrow och programledare för We Don´t Have Times globala sändningar i samarbete med FN.

Programpunkter (lunch ingår)

  • Havsbaserad vindkraft som samhällsbyggare. Hur säkrar vi den svenska konkurrenskraften, från elproduktion till elanvändning?
  • Leverantörskedjan inom havsbaserad vindkraft. Nya affärsmöjligheter till svenska företag i leverantörskedjan i en ny expansiv industri regionalt och globalt.
  • Nätverkssamtal, rundabordssamtal och leverantörsträffar.

Programmet uppdateras löpande, läs fullständigt innehåll via länken nedan.

Eventet äger rum på Auktionsverket i Göteborg den 31 maj 2023. Begränsat antal biljetter, säkra din plats genom att registrera dig via länken nedan.

Varmt välkommen!

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.